عنوان برچسب

نوک زبانی صحبت کردن برخی کودکان که در سن پیش دبستانی

نوک زبانی صحبت کردن ، تلفظ نادرست و لکنت زبان در کودکان

نوک زبانی صحبت کردن ، تلفظ نادرست و لکنت زبان در کودکان   شما به عنوان والدین کودک با توجه به برخی نکات ساده می‌توانید تشخیص دهید که آیا کودک‌تان دچار مشکلاتی در زمینه صحبت کردن هست یا نه؟ به طور کلی هر کودک تا سه سالگی باید بتواند از 300 تا 500 کلمه استفاده کند. این رقم تا چهار سالگی به 150 کلمه و حتی بیشتر می‌رسد. البته کودکانی که به سن پیش دبستانی می‌رسند ممکن است درخصوص کلماتی که می‌شناسند و به آن تسلط دارند تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند. چنین کودکی باید بتواند که…
ادامه مطلب