نوع حرکات کودک هنگام تشنج و چه مدت پس از شروع تب

کودک | آیا تزریق واکسن می‌تواند موجب تشنج وابسته به تب شود؟
کودک | آیا تزریق واکسن می‌تواند موجب تشنج وابسته به تب شود؟ دکتر محمدمهدی اسفندیاری، فوق تخصص کودکان- حدود 2 تا 4 درصد ...