عنوان برچسب

نوزاد این مدل بازی کردن را خیلی دوست دارد

مراقبت های مورد نیاز نوزاد از تولد تا 7 ماهگی

مراقبت های مورد نیاز نوزاد از تولد تا 7 ماهگی رشد نوزاد تا 5 سالگی در مقایسه با دوران‌های دیگر رشد، بیشترین سرعت را دارد و در این میان تغییر و تحول نوزاد در 6 ماه نخست آنقدر سریع روی می‌دهد که شاید بهتر باشید بگوییم هر روز آن برای والدین همراه با تازگی است. همزمان که نوزاد رشد می‌کند و والدین متوجه تغییرات رفتاری و فیزیکی در او می‌شوند، آنها (والدین) می‌توانند بر اساس یک سری راهنمایی‌ها که توسط مشاور ارایه می‌شود پیش بینی نسبتا دقیقی از رفتارهای آتی نوزادشان داشته باشند. با این حال…
ادامه مطلب