عنوان برچسب

نخ قلاب‌دوزی شماره‌ی 6. سعی کنید

آموزش دوخت کلاه گل دار دخترانه نمدی + الگو

چیزی که برای گل نیاز داریدیک صفحه  پارچه‌ی نمدی به رنگ دلخواه نخ قلاب‌دوزی شماره‌ی 6. سعی کنید رنگ آن شبیه به نمد باشد نمد سفیدرنگ برای مرکز گل ماژیک نشانه‌گذاری یا خودکار مشابه مرحله‌ی دو: دایره‌هااز پارچه‌ی نمدی خود چهار دایره ببرید. این دایره‌ها را از وسط تاکرده و ببرید. هرکدام از آن‌ها را دوبار تا کنید. این کار برای ساخت گلبرگ‌های گل است. پنج عدد از این گلبرگ‌ها درست کنید. مرحله‌ی سه: آن‌ها را بدوزیدسوزن خود را با نخ قلاب‌دوزی نخ کنید. اطراف لبه‌های دایره‌ای گلبرگ‌ها…
ادامه مطلب