عنوان برچسب

نخ را دور میل بیندازید در همان حالت که بافت و میل رو به شما هستند

آموزش قلاب بافي | آموزش تصويري بافت طرح پيچ به صورت قدم به قدم

زنجیره بزنید. تعداد زنجیره ها مضربی از 4 به علاوه 3 می باشد. یعنی مثلا 4 ضربدر 2 میشه 8 به علاوه 3 میشه یازده تارج یک: یک پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب بزنید. در باقی دانه ها هم همینطوررج دوم: سه زنجیره بزنید( به عنوان یک پایه بلند) * یک دانه جا بیندازید یعنی نبافید, در هرکدام از سه دانه ی بعد یک پایه بلند بزنید. نخ را دور میل بیندازید در همان حالت که بافت و میل رو به شما هستند میل را وارد همان دانه ای بکنید که جا انداخته بودید یعنی قبل از سه پایه بلند.سر قلاب که از طرف دیگر…
ادامه مطلب