عنوان برچسب

نحوه گرم کردن خانه بدون بخاری،ساده ترین راه برای گرما

نکات خانه داری | با چند روش ساده از سرد شدن خانه جلوگیری کنید

با بستن درز زیر درها اجازه ندهید هوای سرد از زیر در وارد خانه‌ی شما شود. برای آنکه در فصل سرما گرم بمانید و قبض هایتان زیاد نشود این ایده‌های هوشمندانه را امتحان کنید.شکاف پنجره‌ها را ببندیدحتی یک درز کوچک گرمای زیاد را از خانه بیرون کرده و سرمای زیادی را وارد می‌کند. جهت پنکه سقفی را تغییر دهیدبا برعکس کردن جهت گردش موتور پنکه سقفی، پنکه هوای گرم را از سقف به پایین هل می‌دهد. اگر فکر می‌کنید پنکه تنها برای فصل گرما می باشد اشتباه می‌کنید. با برعکس…
ادامه مطلب