عنوان برچسب

نحوه مقابله با استرس، بهترین زمان برای ورزش چه موقع است

شنا بهترین ورزش برای کاهش و مقابله با استرس

آرامش و کاهش استرس یکی از مزایای ورزش استورزش و کاهش استرس این روزها خسته و کسل هستید و کلی کار ناتمام دارید و استرس زیادی را تجربه می کنید؟ پیشنهاد ما به شما این است که لابلای همه مشغله هایتان زمانی را به ورزش آن هم ورزش های هوازی اختصاص دهید. شاید بگویید با این همه استرس و خستگی چطور می توان ورزش کرد، شاید هم بگویید ورزش شما را خسته تر می کند اما ما به پشتوانه تحقیقات علمی به شما می گوییم سخت در اشتباه هستید چرا که ورزش نه تنها خستگی شما را دوچندان نمی کند بلکه آرامش فکری و…
ادامه مطلب