عنوان برچسب

نحوه شستن و خشک کردن لباس های پشمی

آموزش بهترین روش های شستشو و خشک کردن انواع لباس و پارچه

آموزش روش های شستوشو و خشک کردن انواع لباس و پارچهچنانچه می دانیم لباس های با جنس مختلف با توجه به جنس آنها به روشهای متفاوت شسته می شوند و هر لباس تا دمای بخصوصی را می تواند در موقع شستن تحمل نماید همان طور هم نحوه خشک کردن لباسها نیز با هم فرق می کند. با خواندن علائم بین المللی بر روی اتیکت لباس می توان پی برد که چگونه می توان آن لباس را شست و خشک نمود. انواع روشهای شستن شستن با دست شستن با ماشین لباسشویی شستن و خشک کردن در خشکشویی انواع روشهای خشک کردن چلاندن و خشک کردن توسط…
ادامه مطلب