عنوان برچسب

نحوه ساخت پروانه های آلومینیومی،آموزش ساخت پروانه های آلومینیومی

هنر خانه داری | آموزش ساخت پروانه های آلومینیومی

● وسایل لازم: ▪ قیچی ▪ ورق الومینیوم ▪ مهره بیضی شکل ▪ سیم نازک ▪ انبردست ▪ چکش کوچک ▪ میخ ▪ استون و پنبه ● روش درست کردن: ابتدا طرح پروانه را روی ورق ها کشیده و با استفاده از میخ و چکش روی خط ها را فرورفته کنید. بعد با پنبه اغشته به استون روی ورق را تمییز کنید و دور تا دور طرح را ببرید. برای بدن پروانه از مهره بیضی شکل که سیم از داخل ان عبور داده اید استفاده کنید و روی ورق قرار دهید. میتوانید به بالها حالت بدهید.
ادامه مطلب