نحوه ساخت پروانه های آلومینیومی،آموزش ساخت پروانه های آلومینیومی

هنر خانه داری | آموزش ساخت پروانه های آلومینیومی
● وسایل لازم: ▪ قیچی ▪ ورق الومینیوم ▪ مهره بیضی شکل ▪ سیم نازک ▪ انبردست ▪ چکش کوچک ▪ میخ ▪ استون و پنبه ● روش درست کردن: ابتدا طرح ...