عنوان برچسب

نحوه درست نفس کشیدن را به او بیاموزید.

تربيت كودك | آموزش حفظ خونسردي و خويشتن داري به كودكان

در مواجهه با مشکلات الگوی کودک خود باشید.اگر به کودکان نشان دهید که حتی در زمان بحران می توانید خونسردی خود را حفظ کنند در واقع پیام روشنی برای آنها فرستاده اید. یادتان باشد نشان دادن الگو به کودکان همواره بهترین آموزگار بوده است.قدرت ابراز احساسات را در کودکان تقویت کنید.بسیاری از کودکان رفتار پرخاشگرانه دارند تنها به این دلیل که نمی دانند چگونه ناراحتی خود را بیان کنند. آنها برای ابراز احساسات خود به ادبیات مناسب نیاز دارند.از علائم هشداردهنده استفاده کنید.به کودک خود…
ادامه مطلب