می‌توانند باعث سقط خودبه‌خودی یا نقص در جنین شوند

تست تورچ چیست و چرا در بارداری باید تست تورچ انجام شود
تست تورچ چیست و چرا در بارداری باید تست تورچ انجام شود     بسیاری از عفونت‌ها در افراد عادی که ممکن است به سادگی ...