عنوان برچسب

موهای بلند انتهای ابرو را نباید کوتاه کنید

چرا وقتی خودم ابروی خودمو درست میکنم خوب از آب در نمیاد ؟

چرا وقتی خودم ابروی خودمو درست میکنم خوب از آب در نمیاد ؟ برداشتن ابروها باعث می‌شود که به مرور زمان دیگر پر نشوند بهتر است قبل از برداشتن ابرو اجازه بدهید ابروهایتان کاملاً پر شوند و شکل واقعی آن مشخص شود یک ابرو با اندازه طبیعی قطعاً زیباتر از ابروی پهن یا بسیار نازک است مدادی که با آن ابرو را پر می‌کنید حتماً باید مخصوص ابرو باشد برای شکل دادن به ابروها باید بخش‌های خالی ابرو را کاملاً پر کنید موهای بلند انتهای ابرو را نباید کوتاه کنید برای برداشتن ابرو باید از وسط ابرو و در ناحیه‌ای…
ادامه مطلب