مواد لازم برای آش غلغل،آش محلی شوشتر

حلیم
مواد لازم: سر دست گوساله 500 گرم باقالای زرد (لپه باقالی) 100 گرم گندم پوست کنده 150 گرم برنج 50 گرم نخود 100 گرم لوبیا چشم بلبلی 100 ...