عنوان برچسب

مهارت هايي كه به عنوان يك داروساز دستيار (دستيار داروساز)

چگونه می توان یک دستیار داروساز شد؟

چگونه می توان یک دستیار داروساز شد؟ آیا به دنبال یک شغل رده پایین در یک داروخانه هستید؟ می توانید به شغل دستیار داروساز فکر کنید. شما مسئول رودر رو شدن با مشتریان، تامین داروی داروخانه، نوشتن نسخه ها و سایر امور مربوط به منشی گری هستید. برخلاف متخصصان داروسازی،  دستیار داروسازان به آموزش، صدور مجوز یا دانش داروسازی خاصی نیاز ندارند. پیش بینی می شود تقاضا برای شغل دستیار داروسازی تا سال 2022 به 11 درصد افزایش یابد. بخش اول…
ادامه مطلب