عنوان برچسب

مشکل کبد دارند عرق شاه تره یا کاسنی می دهند

خوردن آب یخ در وسط غذا یکی از عوامل به وجود آمدن کبد چرب است

افراط در خوردن عرقیجات سرد عامل تشدید کبد چرب است. طبع کبد گرم و تر است و وقتی افراد به صورت افراطی عرقیجات با مزاج سرد می خورند طبع کبد تغییر پیدا می کند و به صورت کبد تنبل و چرب در می آید. متاسفانه برخی ها به مردم که مشکل کبد دارند عرق شاه تره یا کاسنی می دهند و این باعث تشدید کبد چرب می شود، در حالی که زمانی بهتر است کاسنی یا شاه تره مصرف شود که کبد بیش از اندازه داغ شده باشد که با مشورت پزشک مجاز به مصرف آن هستند.  کبد چرب بیماری شایعی است که این روزها خیلی از آن رنج می برند که متاسفانه…
ادامه مطلب