عنوان برچسب

لکه های زنگ زدگی کنار دوش حمام، روش پاک کردن

آموزش روش پاک کردن لکه از روی سنگ مرمر | خانه داری

چه درگیری شما با لکه های قدیمی به جا مانده روی سنگ باشد، و چه با لکه های زنگ زدگی کنار دوش حمام، روش پاک کردن آن ها یکسان خواهد بود! سنگ مرمر یک ماده متخلخل است، درست مثل پوست ما و شبیه به وقتی که زخم می شود، یافتن یک راه حل برای از بین بردن لکه از روی سنگ مرمر شبیه به یافتن یک راه حل برای ساختن یک ضماد جهت بیرون کشیدن عفونت زخم است. مواد اولیه و روش تهیه آن تا حد زیادی وابسته به نوع لکه خواهد بود، اما روش ضماد موثر خواهد بود. با وجود این که من نسبت به لکه به وجود آمده نگاه مثبتی ندارم،…
ادامه مطلب