آموزش کاردستی | طرز درست کردن پروانه زیبا با مقوا

اولین آموزش کاردستی با مقوای موج دار را ببینید. با چسباندن یک آهن ربای کوچک به پشت این کار، یک […]