عنوان برچسب

قبل از اصلاح با تیغ پوستتان را کف مالی کنید ‎

اشتباهات اصلاح با تیغ | راههای کاهش التهاب و قرمزی پوست بعد از اصلاح

اشتباهات اصلاح با تیغ | راههای کاهش التهاب و قرمزی پوست بعد از اصلاح رایج ترین اشتباهاتی که زنان در اصلاح با تیغ انجام می دهند از اولین باری که شما شروع به استفاده از تیغ برای اصلاح موهای صورت و بدن خود کرده‌اید سال ها می‌گذرد، اما این به این معنا نیست که همیشه "اصلاح با تیغ" را درست انجام می‌دهید. صرف نظر از اینکه شما چقدر در استفاده از تیغ مهارت دارید، سوختگی ها، شکاف‌ها و موهای فرو‌‌‌‌‌‌رفته در پوست، فوق العاده شایع هستند. در اینجا رایج ترین اشتباهاتی که زنان در اصلاح با تیغ انجام می…
ادامه مطلب