فلوسیتوزین موارد مصرف و عوارض جانبی

موارد مصرف فلوسیتوزین|عوارض فلوسیتوزین|تداخل دارویی فلوسیتوزین
موارد مصرف فلوسیتوزین|عوارض فلوسیتوزین|تداخل دارویی فلوسیتوزین (نام تجاری فلوسیتوزین: Alcobon) گروه دارویی: پیریمیدین گروه درمانی: ضد قارچ شکل دارویی: قرص 500 میلی گرمی مصرف در دوران حاملگی: ...