عنوان برچسب

فراموش كردن گذشته

صميميت با طعم دسر شكلات

دسر شکلاتی صمیمیت اگر شما از آن دسته افرادی هستید که با وجود دوست داشتن شکلات، از ترس اضافه وزن از خوردن آن خودداری می کنید به شما نوعی از آن را معرفی می کنیم که بتوانید آن را بدون دریافت هیچ کالری و بدون ترس مصرف کنید. البته این شکلات جدید با انرژی های مثبتی همراه  می باشد که باعث چاق شدن شادی های درونی تان خواهد شد. اگر چند وقتی است که شیرینی روابط صمیمانه با همسرتان را از دست داده اید و همه چیز، طعم تلخی می دهد، بهتر است با یک رژیم غذایی شکلاتی، خودتان را مثل گذشته ها شیرین کام کنید.…
ادامه مطلب