عنوان برچسب

فال 93/10/8 فال فردا8 دي 93 فال امرو هشت دي 93

فال روز دوشنبه 8 دي 93 | فال امروز | فال فردا | فال روزانه 1393

فال امروز دوشنبه 8دي93 براي متولدين ماههاي مختلف سال فال روز 93/10/8 فروردین: شما می‌توانید امروز مطمئن تر از همیشه باشید و این احساس به شما قدرت و توان لازم برای رویارویی با مسائل را می‌دهد. تغییرات ناگهانی كه امروز احساس می‌كنید به خاطر این است كه سیاره حاكم شما بهرام با پلوتون در یك ردیف قرار گرفته‌اند. حتی آنهایی كه شما را می‌شناسند ممكن است از این تغییر شما شگفت زده شوند و متعجب شوند چرا كه قبل از اینكه دست به كاری بزنید به احساسات دیگران توجه نمی‌كنید و می‌خواهید خودتان تصمیم گرفته و مقتدر باشید. به این…