عنوان برچسب

فال 93/10/23 فال امروز 93/10/23 فال روز 93/10/23

فال روز سه شنبه 23 دي 93 | فال فردا | فال روزانه دي ماه 93

فال امروز23دي 93 براي متولدين ماههاي مختلف سال فال امروز 93/10/23  Tuesday Omen 2015/13/01 فال روز سه شنبه 23 دي 93 براي متولدين فروردین امروز هر كاری كه كه انجام می‌دهید می‌تواند مانند یك بازی باشد،‌ حتی اگر آن كار، كار بسیار سختی باشد. همچنانكه كودك درون خود را پیدا كرده اید و می‌توانید به هر وظیفه و كاری به عنوان فرصتی برای تفریح نگاه كنید. اما شما مانند گذشته دیگر تا آنجا كه می‌توانید سریع وارد كاری نمی‌شوید، به خاطر اینكه عطارد منطقی به یازدهمین خانه از آینده شما بازگشته است، و به شما پیشنهاد می‌كند كه قبل از اینكه…