عنوان برچسب

فال 93/10/22 فال امروز 93/10/22

فال روز دوشنبه 22دي 93 | فال فردا | فال امروز | فال روزانه 1393

فال امروزدوشنبه22دي1393 براي متولدين ماههاي مختلف سال فال دوشنبه 93/10/22 فروردین: به نظر می‌رسد امروز خیلی از خودتان مطمئن باشید،‌ اما این اعتماد به نفس كاذب شما ممكن است بسیار غلط باشد اگر شما زمانی برای این نگذارید كه دیگران را به خوبی زیر نظر بگیرید. اكنون بسیار راحت است كه یك نكته جزیی اما بسیار مهم را از دست بدهید،‌ كه می‌تواند در زمان و پول شما صرفه جویی كند و برای تان مفید باشد. كار زیركانه شما اكنون این است كه كارهایی كه قبلا كرده اید و حرفهایی را كه قبلا گفته اید را دوباره چك كنید،‌ به خاطر اینكه دوستانتان ممكن…