عنوان برچسب

فال 9شهريورفال امروز 9 شهريور93،

فال روز يكشنبه 9 شهريور 93 | فال امروز يكشنبه | فال روزانه | 1393

فال امروز يكشنبه9شهريور ماه سال 93 ( 1393/6/9 ) براي متولدين ماههاي مختلف سالژ فروردین: امروز شما نسبت به برقرار كردن یك رابطه دوستانه و یا نزدیك‌تر و صمیمی‌تر شدن با دوستانتان با احتیاط‌تر عمل می‌كنید؛ چراكه ماه جدید در خانه ششم شما یعنی خانه جزئیات حضور دارد و به شما پیشنهاد می‌شود كه قبل از اینكه هر تصمیمی ‌بگیرید تمام دلایل مخالف و موافق را بررسی كنید. دوستی و صمیمیت به راحتی حاصل نمی‌شود اما اكنون شما قادر هستید بدون تلاش به آن برسید. اردیبهشت: ماه در پنجمین خانه شما یعنی خانه احساسات عاشقانه، شرایط ایجاد عشقی…