عنوان برچسب

فال امروز 14 بهمن 93 فال امروز سه شنبه 14 بهمن 93

فال روز سه شنبه 14 بهمن 93 | فال فردا | فال روزانه بهمن ماه

فال امروز سه شنبه 14 بهمن 1393 براي متولدين ماههاي مختلف سال فروردین: با اینكه امروز نسبت به زندگی خوش بین هستید، ‌اما می‌توانید احساس كنید كه اتفاقاتی دارد می‌افتد كه نگرانی و اضطراب برای شما ایجاد می‌كنند. اما به این معنی نیست كه شما از تغییر می‌ترسید و مخالف آن هستید؛ فقط به این خاطر است كه دلواپس این هستید كه مبادا طرح‌ها و برنامه‌هایی كه برای خودتان دارید خراب شوند. انرژی تان را صرف این نكنید كه با تلاش و كوشش بسیار بخواهید روال زندگی را به همان شیوه قدیمی ‌برگردانید. به جای جنگیدن با تغییر و دگرگونی، با آغوش باز به…