عنوان برچسب

فال امروز 14 آبان 1393 ،فال امروز چهارشنبه 14 آبان 93

فال روز چهارشنبه 14 آبان 93 | فال فردا | فال امروز | فال روزانه

فال امروز چهارشنبه 14 آبان ماه سال 1393 براي متولدين ماههاي مختلف سال فروردین: شما امروز خیلی ایده آل فکر می کنید و این چیز بدی نیست. حداقل فعالیتهایتان بر پایه ساختن جهانی بهتر شکل می گیرد. فقط مطمئن باشید آرزوهایی که دنبال می کنید قابل اجرا و کاربردی باشند. اردیبهشت: شما توانایی دنبال کردن چیزهایی که پیش از این شروع کرده اید را دارا هستید و امروزه بیشتر از همیشه به واقعیت نزدیک تر شده اید. شما دارای منبع عظیمی از انرژی هستید که به استقامت و پایداریتان می افزاید. ولی اهداف و مقصد خود را با دقت انتخاب کنید، چراکه…