عنوان برچسب

فال امروز 13 آذر93،فال امروز پنجشنبه13آذر1393

فال روز پنجشنبه 13 آذر 93 | فال امروز | فال روزانه | 1393

فال امروزپنجشنبه13آذر 1393 ( 93/09/13 ) براي متولدين ماههاي مختلف سال فروردین: امروز شما حتی اگر ترجیح می‌دهید که جای دیگری باشید، مسئولیت پذیرتر از همیشه می‌شوید. خوشبختانه شما قادر هستید خاطرات تجربه‌های اخیرتان که حس خوبی بهتان می‌دهد را در ذهن نگه دارید و بدین علت می‌توانید تا چند روز سخت کار کنید. باوجود اینکه زندگی کردن در گذشته در نهایت چیزی نیست که شما بهش نیاز داشته باشید، ولی هم اکنون مرور کردن لذت‌های اخیر در ذهنتان می‌تواند در غلبه کردن بر ناامیدی بهتان کمک کند. اردیبهشت: وقتی که مسائل قدیمی ‌با…