عنوان برچسب

فال امروز 12 شهريور، فال امروز چهارشنبه12 شهريور93

فال روز چهارشنبه 12 شهريور 93 | فال امروز | فال روزانه | 1393

فال امروز چهارشنبه 12 شهريور 93 ( 1393/6/12 ) براي متولدين ماههاي مختلف سال فروردین: امروز شما مجبورید حتی به مسائل خیلی جزئی هم توجه كنید، چرا كه در غیر این صورت زندگیتان آشفته و بی‌نظم می‌شود. اگر مهلتی برای كارهایتان در نظر گرفته شده خیلی مهم است كه به آن اهمیت بدهید، برای اینكه عدم توجه شما به این موضوع باعث می‌شود افراد زیر دستتان عمل شما را سوء تعبیر كنند. هم اكنون نباید با رئیس خود بحث كنید، فقط باید تا جایی كه می‌توانید به نحو احسن وظایف خود را انجام دهید. اردیبهشت: امروز از یك طرف شما وسوسه شده‌اید از…