عنوان برچسب

فال امروز 12 آبان ،فال امروز دوشنبه 12 آبان ،1393،فال 93

فال روز دوشنبه 12 آبان 93 | فال امروز | فال فردا | 1393

فال امروز دوشنبه 12 آبان 1393 براي متولدين ماههاي مختلف سال فروردین: شما امروز احساسات دو گانه‌ا‌ی دارید. از یک طرف برای شکستن قواعد منظم روزانه آمادگی دارید و سعی می‌کنید کاری کاملاً متفاوت انجام دهید. از طرف دیگر کارهای زیادی دارید که باید انجام دهید و همین مانع می‌شود کارهایی که دوست دارید را انجام دهید. به جای اینکه سعی در حل کردن این مشکل داشته باشید، می‌توانید هردو کار را انجام دهید. شما توانایی روبرو شدن با وظایفتان را دارید، اما می‌توانید بخشی از زمانتان را هم به کارهای دیگر اختصاص بدهید. …