عنوان برچسب

فال امروز 11 مرداد 93 ،فال شنبه 11 مرداد 93

فال روز شنبه 11 مرداد 93 | فال روزانه | فال امروز

فال روزانه امروز شنبه 11 مرداد ماه سال 93 ( 1393/5/11) براي متولدين ماههي مختلف سال فروردین: باتوجه به اینكه در پنجمین خانه شما كه با خودجوش بودن ارتباط دارد كسوف دیده می شود، دیگر نیازی نیست كه خلاقیت و تواناییهای خود را كتمان كنید. اگر شما منتظر فرصتی بودید تا پروژه جدیدی را شروع كنید، تا تنور داغ است این كار را بكنید. اما فراموش نكنید هر قولی كه دادید باید با رضایت خاطر به آن عمل كنید. اگر از انجام دادنش لذت نمی برید، پس كار دیگری انجام دهید. اردیبهشت: درحالیكه در چهارمین خانه شما كسوف رخ داده…