عنوان برچسب

فال امروز 1 ارديبهشت 94 فال امروز سه شنبه

فال روز سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | فال روزانه اردیبهشت ماه

فال امروز سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | فال روز 94/2/1 فروردین: خبر خوب برای شما این است که سیاره ونوس که نماد عشق می باشد به نشانه شما وارد می شود و تا مدتی باعث لذت بردن شما از زندگی می شود، همچنین ممکن است پولی به دست شما برسد که منتظرش بودید. با این حال شما باید مواظب باشید که در لذت بردن چه از لحاظ جسمی و چه مالی افراط و تفریط نداشته باشید. اگر برای رسیدن به آرزوهای های خود مدت زمان زیادی است که منتظر مانده اید، نباید دلسرد شوید و باید به مسیر خود ادامه دهید و سعی کنید تنش هایی که ممکن است بوجود بیایند را تا حد ممکن کاهش…