عنوان برچسب

فال آخر اسفند 93 فال روز آخر 93

فال روز جمعه 29 اسفند 93 | فال روزانه نیمه دوم اسفند ماه

فال امروز جمعه 93 اسفند 93 | فال روز 93/12/29 فروردین بسیار بی تاب هستید تا چیز جدیدی را شروع کنید، اما بهتر است این انگیزه ی ناگهانی را کمی متعادل سازید. در طالع شما خورشید دیده می شود که انرژی تان را افزایش می دهد و شما را برمی انگیزاند تا زمانی که آهن داغ است ضربتی به آن وارد کنید. اما به جای اتلاف انرژی بر سر اقدامات نامناسب، پیش از هر عملی چندین بار فکر کنید؛ زیرا کاری که انجام شد دیگر قابل برگشت نیست. اگر کاری که می خواهید انجام بدهید هنوز پس از جدی اندیشیدن به آن ایده ی خوبی به نظر می رسد، پس هدفمند نقشه ای را که…