عنوان برچسب

عکس همسر بهنوش بختياري نام همسر بهنوش بختياري

بهنوش بختیاری | این آقا مدیر برنامه ی منه ، همسر من نیست

هرچند این انتشار پیاپی مطلب در صفحه اجتماعی باعث آن شده که نوعی تکرار و یکنواختی در صفحه این بازیگر به وجود آید اما هرازگاه نیز بختیاری در صفحه اش مطالب جالب و بعضا عجیبی را منتشر می کند. از جمله این مطالب، تصویری است که او از خود و مدیر برنامه هایش در صفحه اش منتشر کرده و در توضیح آن نوشته است: متاسفانه در بعضی از سایتها ذکر شده که ایشان همسر من هستند در صورتی که ایشان مدیر برنامه بنده آقای غفوری هستند که همیشه و همه جا همراه منند. بهنوش بختیاری ادامه داده است: از همسر بنده هیچ عکسی در…
ادامه مطلب