عنوان برچسب

عکس های زیبا از تبلیغات خلاقانه روی ستونهای خیابان

عکس های جالب | تبلیغات خلاقانه روی ستونهای خیابان

استفاده خلاقانه از ستون ها در کمپین های تبلیغاتی توسط شرکت های مختلف. تبلیغات ستون ضد سیگار ستون های تبلیغاتی به طور منظم در آلمان به غول سیگار stubbed تبدیل شده و به منظور تشویق افراد سیگاری به ترک سیگار ایجاد شده. ستون آگهی ائتلاف جهانی برای صلح پوستر های خلاقانه، مبارزه برای پایان دادن به جنگ در عراق، با اشاره به ائتلاف جهانی برای صلح تبلیغات ستون مک دونالد این یک ستون استاندارد تبلیغاتی دانمارکی است. "پناهگاه خدمت در مک دونالد".  ستون تبلیغات صلح سبز ستون های…
ادامه مطلب