عنوان برچسب

عکس‌برداری می‌توان برای تشخیص گودی کمر به‌کار گرفت

روش های ساده برای تشخیص گودی کمر در خانه توسط خود فرد

روش های ساده برای تشخیص گودی کمر در خانه توسط خود فرد ممکن است پزشک برای تشخیص دقیقتر درخواست تصویر رادیوگرافی بدهد. اگر احتمال آسیب دیدگی نخاع وجود داشته باشد تصویر MRI نیز لازم است در مواردی که گودی کمر شدید باشد و احتمال آسیب دیدگی عصب و نخاع وجود داشته باشد و یا روشهای غیر جراحی مؤثر نباشند، روش جراحی مورد استفاده قرار میگیرد ستون مهره ها به طور طبیعی در ناحیه گردنی و کمر دارای قوس و خمیدگی است که به این خمیدگی در حالت عادی Lordosis یا لوردوز گفته میشود و اگر این…
ادامه مطلب