عنوان برچسب

عوارض جانبي ديمن هيدرينات Dimenhydrinate

موارد مصرف و عوارض جانبی دیمن هیدرینات Dimenhydrinate

موارد مصرف و عوارض جانبی دیمن هیدرینات Dimenhydrinate موارد و مقدار مصرف دیمن هیدرینات Dimenhydrinate الف) درمان و پیشگیری از تهوع ، استفراغ و سرگیجه ناشی از بیماری مسافرت. ب) بیماری مینیر دیمن هیدرینات در درمان سرگیجه، تهوع، بیماری مسافرت و همچنین سرگیجه ناشی از بیماریهای که برروی بخش دهلیزی گوش اثر می‌گذارند(مانند التهاب پیچال(لابیرنت)) به‌کار برده می‌شود. دیمن هیدرینات یک داروی آنتی هیستامین است و احتمالاً با اثر ضد موسکارینی مرکزی باعث کاهش فعالیت پیچال(لابیرنت) و…
ادامه مطلب