عنوان برچسب

عوارض جانبي بیپریدین Biperiden

موارد مصرف و عوارض جانبی بیپریدین Biperiden

موارد و مقدار مصرف بیپریدین Biperiden بی پریدین به عنوان یک عامل (کنشگر) در درمان پارکینسون به کار می‌رود. و از نوع ضد کولینرژیک است بیپریدین برای کاهش تعریق در افراد مصرف کننده متادون به کار می‌رود. بی پریدن با انسداد گیرنده‌های مرکزی کولینرژیک، به ایجاد تعادل در فعالیت کولینرژیک در ‏گانگلیونهای قاعدهای مغز کمک می‌کند. این دارو ممکن است با مهار برداشت مجدد دوپامین و ذخیره آن در محلهای گیرنده ‏مرکزی، اثرات دوپامینی را نیز طولانی کند. ‏ همچنین بیپریدین برای بهبود علائم پارکینسون و…
ادامه مطلب