عنوان برچسب

عوارض ترساندن کودک،نحوه برخورد با فرزندان ترسو

روانشناسی کودک | عواقب خطرناک ترساندن کودک

دکتر محمد کاظم واعظ موسوی روانشناس و استاد دانشگاه معتقد است ترس یک پدیده آموختنی است که گاه از سوی خانواده به فرد آموزش داده می شود. ترس چیست؟ چه عواقبی دارد؟ جایگاه خانواده در القاء ترس در کودک کجاست؟ دکتر محمد کاظم واعظ موسوی روانشناس و استاد دانشگاه معتقد است ترس یک پدیده آموختنی است که گاه از سوی خانواده به فرد آموزش داده می شود. وی ترساندن کودک از جانب خانواده را راه گریزی از مطالعه و تجزیه و تحلیل آنها برای دادن پاسخ مناسب به کودک می داند و برای جلوگیری از آموختن ترس و…
ادامه مطلب