عنوان برچسب

عوارض بیماری‌های آمیزشی برای خانم ها،بیماری های آمیزشی (STD)

کدام بیماری‌ ها از راه روابط جنسی منتقل می‌شوند | “بیماری های آمیزشی”

کدام بیماری‌ ها از راه روابط جنسی منتقل می‌شوند | "بیماری های آمیزشی" عامل اصلی "انتقال بیماری‌" های آمیزشی خانم‌ ها هستند منظور از بیماری های آمیزشی چیست؟ به بیماری‌ هایی که از طریق روابط جنسی منتقل می‌شوند آمیزشی می‌گویند. این بیماری‌ها می‌توانند از طریق همه روش‌ های آمیزش منتقل شوند. برای "بیماری‌ های آمیزشی" دو نوع پیشگیری وجود دارد. پیشگیری اولیه که از طریق آموزش است و پیشگیری ثانویه که با تشخیص به موقع و درمان مناسب شخص مبتلا انجام می‌شود و از گسترش آن هم در…
ادامه مطلب