عنوان برچسب

علی بچه می‌خواست و سحر علاقه‌ای به بچه‌دار

چرا از بچه دار شدن و بارداری میترسم و دوست ندارم مادر بشم ؟

چرا از بچه دار شدن و بارداری میترسم و دوست ندارم مادر بشم ؟ کابوس مادر شدن مهدی زری‌باف به عنوان کارشناس در این رابطه توضیح می‌دهد. یک سال پیش وقتی علی و سحر به من مراجعه کردند، ۹سال بود که ازدواج کرده بودند. مشکلات زیادی بین آنها وجود داشت و سحر به جدایی هم فکر می‌کرد… علی بچه می‌خواست و سحر علاقه‌ای به بچه‌دار شدن نداشت. پیش از این سحر طی ۴ سال اخیر دو بار، باردار شده بود و هردو بار کیسه جنینی شکل نگرفته بود و جنین زیر سه ماه از دست رفته بود.  باوجود این اتفاقات علی همچنان به…
ادامه مطلب