عنوان برچسب

علم یوفولوژی و مطالب مربوط به یوفوها

علم یوفولوژی علمی است که به مطالعه اشیای ناشناس پرنده میپردازد

علم یوفولوژی امروزه در تمام دنیا علمی بسیار بحث برانگیز و مرموز محسوب میشود. یوفولوژی علمی است که به مطالعه اشیای ناشناس پرنده که گاهی توسط شاهدان عینی در سراسر دنیا رویت میشود میپردازد و معمولا برخی گزارشات یوفولوژیست ها در مورد تحقیقاتشان توسط دولت ها محرمانه باقی میماند. در این بین افرادی نیز هستند که دست به انتشار تحقیقات سری و مرموز خود میزنند و و مردم را از پشت پرده ماجرا آگاه میکنند. یوفو (UFO) در اصل به معنای شی پرنده ناشناس است ولی در زبان عامیانه به معنی بشقاب پرنده شناخته شده…
ادامه مطلب