عنوان برچسب

علل و درمان تب مالت یا بروسلوز

درمان تب مالت | تشخیص ، علائم و راههای انتقال تب مالت

درمان تب مالت | تشخیص ، علائم و راههای انتقال تب مالت علت نامگذاری این بیماری این بیماری به نام ˈدیوید بروسˈ پزشک اسکاتلندی کاشف این بیماری، بروسلوز و به علت مشاهده اولین بیمار در جزیزه مالت، بیماری تب مالت نامیده گرفته است. عامل بيماري بروسلوز چيست؟ عامل بيماري باكتري كوكوباسيل گرم منفي بروسلا مي باشد كه اسپور توليد نكرده، فاقد تحرك و كپسول بوده و ميكرو آئروفيل مي باشد. تب مالت چگونه انتقال پیدا می کند؟ بیماری تب مالت در حقیقت از راه تماس با افرادی که قصاب یا دامدار هستند یا لبنیات…
ادامه مطلب