عنوان برچسب

علل مهم مرگ مغزی،مرگ مغزي چه تأثيري براعضاي ديگر بدن دارد؟

مرگ مغزی درمان ندارد,علت و علائم مرگ مغزی,نشانه مرگ مغزی

مرگ مغزی درمان ندارد,علت و علائم مرگ مغزی,نشانه مرگ مغزی منظور از مرگ مغزي چیست؟ آسيب و تخريب غير قابل جبران به نيمكره ها و ساقة مغز را مرگ مغزي گويند. تعريف فيزيولوژيك مرگ مغزي محو كامل تظاهرات فيزيولوژيك قشر خاكستري و هسته هاي قاعده مغز و همچنين ساختمان مشبک و ساير اجزاء ساقة مغز به عنوان مرگ مغزي تلقي مي شود. علایم مرگ مغزی صحبت نمی کند. نمی بیند. به هیچ یک از تحریکات خارجی پاسخی نمی دهد. بدون استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی قادر به تنفس نخواهد بود. در "مرگ مغزی"،…
ادامه مطلب