عنوان برچسب

علل خونریزی زیاد عادت ماهیانه،خونریزی زیاد در پریود یا عادت ماهیانه

دلایل “خونریزی غیرعادی در زنان” | خطرات “خونریزی خارج از عادت ماهیانه”

دلایل "خونریزی غیرعادی در زنان" | خطرات "خونریزی خارج از عادت ماهیانه" برای هر گونه خونریزی خارج از عادت ماهیانه، دلیلی وجود دارد خونریزی غیرعادی در زنان کمی نگران کننده به نظر می رسد و البته مراجعه به پزشک متخصص زنان در این مواقع لازم است. برای هر گونه "خونریزی خارج از عادت ماهیانه"، دلیلی وجود دارد. اگر شما نیز به این مشکل مبتلا هستید، شاید یکی از 8 مورد زیر علت آن باشد. باردار هستید بیست درصد از زنان در طول دوازده هفته ی اول بارداری، در لباس شان لکه ی خون می بینند.…
ادامه مطلب