عنوان برچسب

علت گزگز شدن پاشنه پا علل گزگز شدن پا

دلایل مورمور شدن و گزگز کردن پا و روش های درمان خانگی آن

کلید واژه ها : مورمور شدن پاشنه پا, مورمور شدن پای چپ, مورمور شدن پا هنگام خواب, مورمور شدن پا, مورمور شدن پا در بارداری, مورمور شدن پاها, دلیل مورمور شدن پاها, درمان مورمور شدن پاها, علت مورمور شدن پاها, دلایل مورمور شدن پاها,  سوزن سوزن شدن پا از علائم سندرم پای بی قرار می باشد. سندرم پای بی قرار یا آرال اس بیماری پای بیقرار نوعی اختلال خواب است که در آن، فرد مبتلا دچار احساس ناخوشایند در پاها می‌شود و آن را به صورت احساس گزگز، مورمور، سوزش، درد و کشش و یا حرکت حشرات روی پوست…
ادامه مطلب