عنوان برچسب

علت پرخاشگری دانش آموزان در مدرسه چیست

روش های جلوگیری از خشونت کودکان دبستانی | “کنترل خشم در کودکان”

 روش های جلوگیری از خشونت کودکان دبستانی | "کنترل خشم در کودکان"  مدرسه، برای اغلب بچه ها، اولین مکانی است که در آن زندگی در کنار همسالان را تجربه می کنند. مدرسه، یک نهاد کوچک اما پراهمیت است که نمی توان آنرا جدا و متفاوت از جامعه دانست. به این ترتیب ممکن است هر رویداد اجتماعی بر مدرسه هم اثر گذارد. مدرسه، مکانی مهم  برای دانش آموزان است. دانش آموزانی که برای زندگی آماده می شوند، باید بیاموزند اجتماعی شدن و نحوه تعامل با اطرافیان، از طریق احترام به دیگران و پذیرفتن آنان صورت می گیرد.…
ادامه مطلب