عنوان برچسب

علت هیستروسکوپی،هیستروسکوپی پولیپ،هیستروسکوپی

هیستروسکوپی رحم | علت خونریزی های غیرطبیعی | علت هیستروسکوپی

هیستروسکوپی رحم | علت خونریزی های غیرطبیعی | علت هیستروسکوپی چرا هیستروسکوپی انجام می‌گیرد؟ برای پی بردن به علت خونریزی های غیرطبیعی ، پزشک ممکن است از طریق هیستروسکوپ ابزار گرمادیده ای را وارد کند و از آن برای قطع خونریزی استفاده کند.بررسی اینکه آیا علت ناباروری مربوط به طبیعی نبودن شکل یا بافت رحم است یا نه. بررسی دهانه های رحمی لوله های فالوپ. در صورت مسدود بودن این نواحی پزشک می‌تواند ابزاری را از طریق هیستروسکوپ وارد کرده و آنها را باز کند. کشف علل ممکن برای سقط های مکرر در بعضی…
ادامه مطلب