عنوان برچسب

علت مقایسه کردن،همه رو با خود مقایسه کردن

مضرات “مقایسه” خود با دیگران | مقایسه زندگیتان با دیگران نشانه بازنده بودن شماست‎

مضرات "مقایسه" خود با دیگران | مقایسه زندگیتان با دیگران نشانه بازنده بودن شماست‎ اکثر ما میفهمیم که چقدر "مقایسه کردن" خودمان با دیگران کاری احمقانه است. همه ما می‌دانیم که اینکار هیچ سودی برایمان نخواهد داشت. اما ما این نوع مقایسه‌ ها را انجام می‌دهیم، چه مقایسه کردن اندازه خانه‌ مان باشد، چه درآمدمان، چه ویژگی‌های ظاهری‌ مان یا هر چیز قابل‌شمارش (یا غیرقابل‌شمارش) دیگر. بااینکه می‌دانیم این کار مشکلات زیادی دارد، ولی: ۱) در اکثر مواقع چیزهای اشتباهی را مقایسه…
ادامه مطلب