عنوان برچسب

علت خرد شدن ناگهانی دندان همان پوسیدگی‌

“جلوگیری از پوسیدگی دندان” | شیردهی شبانه کودکان سبب پوسیدگی دندان میشود

"جلوگیری از پوسیدگی دندان" | شیردهی شبانه کودکان سبب پوسیدگی دندان میشود پوسیدگی دندان‌های شیری از مهم‌ترین مشکلات دندانی دوران کودکی است والدین باید از همان کودکی حواس شان بصورت کامل به کودک شان باشد و باید تک تک اعضای بدن شان را زیر نظر داشته باشند تا در صورت وجود مشکل برای رفع مشکل آن اقدام کنند. موضوعی که به تازگی به میان آمده و توسط خانم اصفهانی زاده ارائه شده این است که شیر دادن در شب به کودکان سبب پوسیدگی دندان هایشان میشود. اصفهانی زاده، پوسیدگی دندان‌های شیری را از…
ادامه مطلب