عنوان برچسب

علت تهوع و استفراغ دوران بارداری هنوز نامعلوم

بعضی از موارد مهم تهوع و استفراغ در دوران بارداری

کلید واژه ها :تهوع بارداری از کی شروع میشود, جلوگیری از تهوع بارداری, برای رفع تهوع بارداری, رفع تهوع بارداری, قرص ضد تهوع بارداری, کاهش تهوع بارداری, پایان تهوع بارداری, حالت تهوع بارداری, برای حالت تهوع بارداری,  تهوع و استفراغ اغلب بعنوان «حال بهم خوردگی صبحگاهی در بارداری» نامیده می شود که علایم عمومی و ناراحت کننده خانم های باردار است. حال بهم خوردگی صبحگاهی نام اشتباهی است زیرا بیشتر خانم های باردار در طول روز از آن رنج می برند. بعضی از موارد مهم تهوع و استفراغ در دوران…
ادامه مطلب